Vải gió chun

Liên hệ
Gió Chun may được cả quần và áo
Vải gió chun là loại vải nhẵn, mịn, không xù, chống nước

Mô tả

Gió Chun may được cả quần và áo
Vải gió chun là loại vải nhẵn, mịn, không xù, chống nước