Nghị định 33/2022/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường có quy định việc cấp phát trang phục cho công chức làm việc tại các cơ quan Quản lý thị trường. Cụ thể, công chức làm việc tại các cơ quan Quản lý thị trường các cấp được cấp phát trang phục theo tiêu chuẩn sau. Áo sơ mi ngắn tay được cấp 02 chiếc/01 năm/01 công chức (Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 04 chiếc /01 công chức). Áo sơ mi dài tay được cấp 02 chiếc/01 năm/01 công chức, Áo sơ mi mặc trong áo khoác được cấp 02 chiếc/01 năm/01 công chức (Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 04 chiếc mỗi loại /01 công chức).

Áo khoác cho nam và áo khoác cho nữ: 01 chiếc/02 năm/01 công chức (Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 02 chiếc/01 công chức). Áo măng tô: 01 chiếc/04 năm/01 công chức; áo gi-lê và áo gió: 01 chiếc/02 năm/01 công chức; áo bông: 01 chiếc/04 năm/01 công chức. Quần âu cho nam: 02 chiếc/01 năm/01 công chức (Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 04 chiếc/01 công chức). Quần âu hoặc chân váy cho nữ: 02 chiếc/01 năm/01 công chức (Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 04 chiếc/01 công chức). Cà vạt: 01 chiếc/02 năm/01 công chức (Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 02 chiếc/01 công chức).
Mũ kê-pi (nam), mũ mềm (nữ), mũ bông và phù hiệu gắn cành tùng: 01 chiếc/04 năm/01 công chức. Biển hiệu: 02 chiếc/01 công chức (Trường hợp biển hiệu bị hỏng hoặc bị mất được cấp thay thế). Cấp hiệu: 02 bộ/01 công chức (Trường hợp công chức có sự thay đổi về chức vụ lãnh đạo, ngạch công chức hoặc cấp hiệu bị hỏng, bị mất được cấp cấp hiệu thay thế). Các loại trang phục khác:Thắt lưng, Giày da, Tất, Mũ bảo hiểm dùng đi xe máy, Cặp tài liệu … Nghị định 33/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2022. //danviet.vn/can-bo-quan-ly-thi-truong-duoc-cap-phat-trang-phuc-the-nao-20220716151758621.htm